•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
Housegards trygghetsgaranti

Alminnelige vilkår

For å registrere deg i Housegards Trygghetsgaranti må du være minst 18 år. Trygghetgarantien gjelder for brannslukkere som har varemerket Housegard eller Firephant og er kjøpt i Sverige, Norge, Finland eller Danmark og brukt der. Du kan bare registrere brannslukkere som er kjøpt innenfor de siste 6 månedene. Ta alltid vare på kvitteringen. Garantien gjelder  når slukkeren er brukt ved brann. For at garantien skal gjelde må du bekrefte at så er tilfelle. Vi kan derfor komme til å be om en kopi av forsikringssaken og et bilde av den brannslukkeren som er blitt brukt. Trygghetsgarantien gjelder i fem år fra du kjøpte slukkeren som ble brukt i brannen. Trygghetsgarantien gjelder for deg som registrerte produktet senest datoen før branntilfellet for Housegard Trygghetsgaranti på Housegards hjemmeside www.housegard.com

Garantiansvaret er begrenset til verdien av en tilsvarende brannslukker og erstatningen godtgjøres med en ny brannslukker av samme eller tilsvarende type. Housegard/GPBM Nordic AB forbeholder seg retten til å endre vilkårene for trygghetsgarantien. Endringen trer i kraft ved at denne kommuniseres på www.housegard.com, der de seneste vilkårene alltid finnes. Vi har rett til å inndra eller avslutte din regstrering i Housegard Trygghetsgaranti hvis vi oppdager utilbørlig bruk eller misbruk av våre tjenester. Ønsker du å avslutte ditt medlemskap kan du kontakte vår Kundeservice på e-mail: info@housegard.com.

 

Informasjonsbehandling

Housegard/GPBM Nordic AB behandler personopplysninger etter gjeldende regler. Når du registrerer deg for Housegard Trygghetsgaranti, godkjenner du at dine personopplysninger lagres og behandles. Opplysningene vil ikke gis eller selges til utenforstående. Hensikten med Housegard/GPBM Nordic ABs behandling av personopplysninger er å administrere innsamlede opplysninger samt å kunne gi deg tilbud. Du har rett til uten kostnad en gang i kalenderåret å be om å få utlevert informasjon om vår behandling av dine opplysninger, du kan når som helst be om at feil opplysninger blir rettet, og om du ikke vil motta direkte reklame. Begjæring og rettelser sendes til Kundeservice, e-mail: info@housegard.com eller GPBM Nordic AB Kundeservice, Sörredsvägen 113, SE-418 78 Göteborg, Sverige