•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.

Grill brannsikkert

Slik unngår du brannulykker i forbindelse med grilling

Å grille maten utendørs under våren og sommeren er det mange som setter pris på, men grillingen innebærer også en brannrisiko. Med noen tips og ekstra varsomhet blir det sikrere å grille utendørs.

Finn ut om du kan grille

Har det vært ekstra varmt og lite nedbør den siste tiden? Det kan være lurt å finne ut om du i det hele tatt har lov til å grille med tanke på brannfaren som kan oppstå. Ta en kikk på Skogbrannfareindeksen på for eksempel yr.no før du tenner opp.

Plassér grillen på et flatt og ikke-brennbart underlag

Plassér grillen på et flatt underlag, minst noen meter fra husveggen, samt sørge for at ingen markiser eller annet i nærheten kan ta fyr. Underlaget bør være asfalt, betong, stein, sand eller liknende. Hvis du må sette den på gressplenen, vann gjerne med rikelige mengder under og rundt grillen før du begynner.

Tenn opp grillen på riktig måte

Opptenningslighter er en sikker måte å fyre opp på, men også tennpapir, gelé og briketter kan fint brukes. Følg alltid veiledningen i bruksanvisningen til respektive opptenningsprodukt før du tar det i bruk. Brennbare væsker som helles direkte på glødende kull kan forårsake stor personskade, og bør unngås. Med brennbar væske mener vi blant annet bensin, etanol, metanol, tennvæske, rødsprit eller tennbar væske til spritkjøkken.

Slokke grillen ordentlig

Det er vanlig at branner oppstår etter at man har grillet. Glør kan være varme og aktive i over ett døgn, så det er derfor viktig å se til at grillen er ordentlig slukket. Slokk glør og aske, sett på lokket og sett den på en sikker plass.

God rutine med gassgrill

Ved gassgrilling gjelder det å vise ekstra aktsomhet siden brennstoffet kan forårsake eksplosjonsartede branner.

 • Sjekk alltid at gasslangen er intakt for å unngå lekkasjer under grilling.
 • Sett gassflasken ved siden av grillen og ikke i grillskapet.
 • Sørg for at gassflasken er ordentlig montert på slangen.
 • Ha blussene skrudd av når du åpner gasstilførselen.
 • Ha alltid lokket åpent når du tenner opp grillen.
 • Steng igjen både blusser og gasstilførsel etter at du er ferdig.

Engangsgriller

Engangsgriller har i lang tid vært en fryktet brannkilde hos brannvesenet på sommeren, og ikke uten grunn. Med den høye varmen som produseres samt plassering direkte på bakken kan de lett forsårake branner i tørt gress og søppelkasser. Skal du bruke engangsgrill skal du alltid sette den på stativet som medfølger og et stabilt underlag som ikke tar fyr. Plassér den også i le fra vinden slik at den ikke blåser avgårde. Ha alltid en vannflaske i nærheten i tilfelle brann skulle oppstå, i tillegg til én liter vann som du kan slokke med når du er ferdig med å grille. Forlat aldri en grill som ikke er utbrent. Kast heller ikke engangsgriller i søppelkasser, men i avfallsbeholderen for engangsgriller.

Grille på balkongen

Det fins ingen lover rundt balkonggrilling, men vær oppmerksom på hva borettslagets/foreningens vedtekter sier. Hvis det er lov å grille på balkongen er det vanligvis elektrisk grill eller gassgrill. Tenk også på at røyken kan sjenere naboer, så sjekk gjerne med dem før du starter. Grill aldri på en innglasset balkong eller uteplass – innestengt røyk kan føre til kullosforgiftning.

Tenk på at glør avgir giftig karbonmonoksid

Karbonmonoksid er en svært giftig gass uten lukt, smak eller farge. En grill med glødende kullrester skal på grunn av dette aldrig plasseres innendørs, i garasjen eller inntil yttervegger. Grill heller aldri på en innglasset balkong eller uteplass som kan føre til kullosforgiftning.


Sjekkliste

 • Ha alltid grillen under oppsyn.
 • Plassér grillen på et flatt og ikke-brennbart underlag.
 • Bruk elektrisk grill eller gassgrill på balkongen, men sjekk alltid borettslagets vedtekter og naboene.
 • Pass på så barn og dyr ikke går i nærheten av grillen.
 • Ha en brannslokker eller rikelig med vann i nær tilknytning til grillen slik at du fort kan slokke hvis det skulle oppstå en brann.
 • Påse at kull er ordentlig utbrent og slukket.