•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for båt

Brannsikker på sjøen

Med vann på alle kanter skulle man tenke seg at brann er en mindre truende situasjon hvis det skulle oppstå. Men en båtbrann kan utvikle seg i det skjulte og eskalere raskt, og et godt forberedt brannvern for båt er derfor livsviktig når sekundene teller.

Anbefaling

Fast slukkeanlegg

I båter med innenbords motor bør det installeres fastmontert slukkeanlegg. Slike anlegg kan fjernutløses slik at man slipper å åpne motorrommet. I tillegg skal alle båter ha montert minimum en 2 kg brannslukker.

Brannslokker

Vi anbefaler en 2 kg brannslukker med minimum slukkeeffekt på 13A 89B C. Denne bør monteres lett tilgjengelig og med en fastmontert båtbrakett. Brannslukningsapparatet må jevnlig kontrolleres med tanke på korrosjon og at det er trykk på beholderen. Det er også en god regel å jevnlig vende apparatet for å unngå at pulveret  pakkes sammen grunnet vibrasjoner i båten.

Branntepper

Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner.

Røykvarslere

Da en brann i en båt utvikler svært raskt, er det meget viktig å montere røykvarsler i båter hvor man overnatter. Monter røykvarsleren midt i taket og test alltid røykvarsleren hver gang du tar båten i bruk. Test deretter jevnlig, og bytt batteri rutinemessig.

Karbonmonoksidvarsler (CO-varsler)

Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge, lukt eller smak. CO kan være dødelig hvis du puster den inn. CO binder seg til hemoglobinet i blodet og hemmer kroppens evne til å oppta oksygen.  Ved høy konsentrasjon av CO kan døden inntreffe i løpet av bare minutter. Karbonmonoksid kan utvikles av apparater som drives av en fossil forbrenning, eksempelvis propandrevne varmeovner, kokeapparater og kjøleskap. CO kan potensielt komme fra ethvert brennstoffdrevet apparat som er defekt, ikke er riktig installert eller ikke er riktig vedlikeholdt.
Det viktigste du kan gjøre for å forebygge dette, er en årlig inspeksjon og regelmessig vedlikehold av potensielle CO kilder.

Montér derfor CO-varsler i båten. Housegard CO-detektorer varsler skadelige konsentrasjoner med CO og har en evaluerende sensortype som tar hensyn til CO-konsentrasjon og tid.

Gassvarslere

Dersom du benytter propan, sørg for jevnlig kontroll og vedlikehold av rør, slanger og koplinger for å unngå lekkasjer. Monter gassvarsler slik at eventuelle lekkasjer oppdages på et tidlig tidspunkt. Housegard gassvarslere detekterer propan, og kan kobles til både 12 volt og 240 volt spenning.

Sjekkliste

Fast slokkeanlegg

Brannslukkere

Røykvarslere

CO-varslere

Gassvarslere

Brannteppe


Se Anbefaling for mer informasjon om hvert punkt.