•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for bilen

Brannsikker på veiene

Brann i bil kan oppstå ved feil i drivstoffsystemet, eller i forbindelse med kollisjoner og ulykker. En bil inneholder en lang rekke brennbare materialer, og en brann kan utvikle seg svært raskt. Ved bilbrann er det først og fremst viktig å få stoppet bilen, samt få ut alle personer.

Ved slukking av brann i en motor, er det viktig å ikke åpne panseret helt. Dette vil gi brannen ekstra oksygen og den vil kunne utvikle seg eksplosivt. Åpne panseret kun så mye at du kan tømme pulverapparatet inn i motorrommet. Ikke åpne panseret dersom det fortsatt brenner, tilkall brannvesenet.

Anbefaling

Vi anbefaler at det monteres et godkjent 2 kg pulverapparat med effektivitetsklasse på minst 13A-70B C. Housegards 2 kg pulverslukkere har en slukkeeffekt på 13A 89B C, hvilket er det høyeste på markedet.

En slukkespray er et bra supplement til pulverslokkeren i bilen. Housegard Firestopper slukkespray er lett å ha innen rekkevidde, for eksempel i hanskerommet. Den slokker mindre branner i organiske materialer, brannfarlige væsker og elektrisk utstyr.

Sjekkliste

Pulverslukker 2 kg

Du kan supplere med: 

Slukkespray FireStopper

Brandteppe 120 x 180 cm

Husk dette!

I Europa er kravene på sikkerhetsutsyr i bil strengere enn i Norge. I en del land som Spania og Belgia må det alltid finnes en brannslukker i bilen.