•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for boliger, hytter og feriehus

Slik brannsikrer du din villa, rekkehus eller leilighet

Brannsikkerhet dreier seg om å forebygge brann gjennom å fjerne potensielle brannkilder, samt være forberedt dersom brann likevel skulle oppstå. Ved brann er det avgjørende å ha rett slukke- og varslingsutstyr. Det er også viktig at alle i boligen vet hvorledes man skal agere ved en brann, at man har en plan for evakuering samt en avtalt møteplass utenfor boligen slik at man vet at alle har kommet seg i sikkerhet.

SJEKKLISTE

Opp til 60m²

 • 6 kg pulverslukker 55A
 • Optisk røykvarsler
 • Brannteppe 120 x 180 cm

60m² - 120m²

 • 6 kg pulverslukker 55A
 • Seriekoblede røykvarslere
 • Brannteppe 120 x 180 cm

Over 120m²

 • 6 kg pulverslukker 55A (en på hver etasje)
 • 2 kg pulverslukker
 • Seriekoblede røykvarslere (antallet avhenger av husets størrelse og antall rom)
 • Brannteppe 120 x 180 cm
 • Brannstige (2 etasjer)

Anbefaling


Røykvarslere

Dette sier loven om røykvarslere:

”Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.”

I 1990 vedtok Norske myndigheter lovpåbud om at alle boliger skal ha minst en røykvarsler. Påbudet omfatter leiligheter, eneboliger, rekkehus, hybler og hytter. Dersom man ikke har montert røykvarsler risikerer man blant annet redusert forsikringsutbetaling etter brann. Loven sier videre at alarmsignalet må være minimum 60db i boligens soverom. Det er eiers ansvar å anskaffe, samt montere røykvarsler. Det er brukers ansvar å teste, samt vedlikeholde røykvarsleren.

Hvor mange røykvarslere bør jeg ha i boligen?

Brann kan oppstå når som helst hos hvem som helst. En moderne bolig overtennes i løpet av 3-5 minutter, i løpet av denne tiden skal familien våkne og komme seg i sikkerhet. Vi anbefaler at det i en bolig monteres flere røykvarslere, gjerne seriekoblede.  Det finnes ikke noe fasitsvar, det avhenger av boligens størrelse og utforming. Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 40 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom, og planløsning. I praksis vil en normal bolig ha behov for 3-6 røykvarslere avhengig av boligens størrelse og utforming.

Brannslukkere

I Norge er alle boliger og boenheter pålagt å ha slukkeutstyr, dette kravet gjelder også fritidsboliger. Det er eiers ansvar å påse at kravet er oppfylt, det er beboer som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn. I henhold til regelverket skal det monteres minst en 6 kg pulverslukker, alternativt en 6 liter skumslukker eller 6 liter vannslukker, så lenge slukkeeffekten er 21A eller høyere, eller 9 liter skumslukker/vannslukker, eller husbrannslange. Housegards 6 kg pulverslukkere oppfyller alle krav til slukkeutstyr i bolig, de er godkjent i henhold til Europastandard NS-EN3, og har markedets høyeste slukkeeffekt. Plasser brannslukkeren synlig, og lett tilgjengelig. Montér den slik at håndtaket er maksimalt 90 cm over gulv. På den måten blir det enkelt for alle i boligen å nå slukkeren.

Branntepper

Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner. Plassér gjerne brannteppet på kjøkkenet, i nærheten av komfyren, eller andre steder hvor mindre branntilløp kan oppstå.