•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for campingvogn og bobil


Brannsikker campingferie

I Norge finnes det mer enn 250.000 campingvogner og bobiler og har blitt en populær måte å feriere på. En brann i en campingvogn eller en bobil utvikler seg ofte svært raskt, og det er derfor svært viktig å ha installert fungerende røykvarsler og slukkerutstyr.


Anbefaling


Brannslukkere

Det er påbudt å ha montert minst en 2 kg pulverslukker i alle bobiler og campingvogner. Dette sier forskriftene: Campingbiler og registrerte campingvogner (campingtilhengere) skal ha godkjente brannslukningsapparater. Brannslukningsapparatene skal være på minst 2 kg. I campingbil skal de være plassert nær føreren, godt festet og lett tilgjengelig. Brannslukningsapparatet skal vedlikeholdes med en årlig kontroll. Housegards 2 kg pulverslukkere oppfyller alle krav til slukkeutstyr i bobil og campingvogn. De er godkjent i henhold til Europastandard SS-EN3. Brannslukkeren skal plasseres lett tilgjengelig og i egen bilbrakett. Plasseres slukkeren i skap, skal skapet merkes med skilt som angir hvor slukkeren befinner seg.  Merk at brannslukkere i bobil og campingvogn er pålagt årlig kontroll av autorisert personale. Ta kontakt med din caravanforhandler ved behov for slik kontroll.


Branntepper

Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 2 kg. pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner.


Røykvarslere

Da en brann i en campingvogn eller en bobil utvikler seg meget raskt, er det svært viktig å montere røykvarsler. Monter røykvarsleren midt i taket. Test alltid røykvarsleren hver gang du tar i bruk bobilen eller campingvognen, og test deretter jevnlig. Bytt batteri rutinemessig.


Karbonmonoksid varsler (CO varsler)
Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge, lukt eller smak. CO kan være dødelig hvis du puster den inn. CO binder seg til hemoglobinet i blodet og hemmer kroppens evne til å oppta oksygen.  Ved høy konsentrasjon kan CO kan døden inntreffe i løpet av bare minutter. Karbonmonoksid kan utvikles av apparater som drives av en fossil forbrenning, eksempelvis propandrevne varmeovner, kokeapparater og kjøleskap. CO kan potensielt komme fra ethvert brennstoffdrevet apparat som er defekt, ikke er riktig installert eller ikke er riktig vedlikeholdt.
Det viktigste du kan gjøre for å forebygge dette, er en årlig inspeksjon og regelmessig vedlikehold av potensielle CO kilder.

Monter derfor CO varsler i bobilen eller campingvognen.

Housegard CO detektorer varsler skadelige konsentrasjoner med CO og har en evaluerende sensortype som tar hensyn til CO konsentrasjon og tid.

CO har en tetthet som tilsvarer varm luft. Varsleren kan monteres både i tak, og på vegg. For å sikre at varsleren fungerer så effektivt som mulig hvis den er montert på vegg, bør varsleren festes minst 1,5 meter over gulvnivå, og minst 1,8 meter fra potensielle CO kilder.


Gassvarslere

Dersom du benytter propan, sørg for jevnlig kontroll og vedlikehold av rør, slanger og koplinger for å unngå lekkasjer. Monter gassvarsler slik at eventuelle lekkasjer oppdages på et tidlig tidspunkt. Housegard gassvarslere detekterer propan, og kan koples til både 12 volt og 240 volt spenning.

Sjekkliste

Brannslukkere

Røykvarslere

CO-varslere

Gassvarslere

Branntepper