•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for garasje


Slik brannsikrer du din garasje

I garasjen oppbevarer man som oftest brennbare og lettantennelige væsker, og hvis garasjen sitter sammen med huset er det ekstra viktig å ha riktig slukkeutstyr.


Anbefaling


Brannslukkere

Uansett om du bor i leilighet, rekkehus eller enebolig så er alle huseiere lovpålagt å ha slukkeutsyr tilgjengelig i boligen, og det skal være mulig å bruke det i alle rom. Det kan også være lurt å installere slukkeutstyr i garasjen. Vi anbefaler 6 kg pulverapparat med høyeste slukkeeffekt (55A) som kan slukke branner i både organiske materialer, væsker og gass. Housegards 6 kg pulverslukker er godkjent iht. EN3 og har den høyeste slukkeeffekten på markedet. Plassér brannslukkeren lett tilgjengelig nære ytterdøren eller garasjeport slik at slukkerens håndtag er plassert ca. 90 cm over gulvet.

En slukkespray er et bra supplement til pulverslukkeren i bilen. Housegard Firestopper slukkespray er lett å ha innen rekkevidde, for eksempel i verktøykassen. Den slukker mindre branner i organiske materialer, brannfarlige væsker og elektrisk utstyr.


Branntepper

Brannteppet er også et bra supplement til pulverapparatet, og da først og fremst for å slukke mindre branner på overflater som komfyr, i sengen eller møbler. Å kvele en brann med et brannteppe er veldig effektivt, raskt og enkelt og gir minimalt med saneringsarbeid.

Sjekkliste

Pulverslukker, 6 kg

Brannteppe