•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Brannvern for garasje


Slik brannsikrer du din garasje

I garasjen oppbevarer man som oftest brennbare og lettantennelige væsker, og hvis garasjen sitter sammen med huset er det ekstra viktig å ha riktig slokkeutstyr.


Anbefaling


Brannslokkere

Uansett om du bor i leilighet, rekkehus eller enebolig så er alle huseiere lovpålagt å ha slokkeutsyr tilgjengelig i boligen, og det skal være mulig å bruke det i alle rom. Det kan også være lurt å installere slokkeutstyr i garasjen. Vi anbefaler 6 kg pulverapparat med høyeste slokkeeffekt (55A) som kan slokke branner i både organiske materialer, væsker og gass. Housegards 6 kg pulverslokker er godkjent iht. EN3 og har den høyeste slokkeeffekten på markedet. Plassér brannslokkeren lett tilgjengelig nære ytterdøren eller garasjeport slik at slokkerens håndtag er plassert ca. 90 cm over gulvet.

En slokkespray er et bra supplement til pulverslokkeren i bilen. Housegard Firestopper slokkespray er lett å ha innen rekkevidde, for eksempel i verktøykassen. Den slokker mindre branner i organiske materialer, brannfarlige væsker og elektrisk utstyr.


Branntepper

Brannteppet er også et bra supplement til pulverapparatet, og da først og fremst for å slokke mindre branner på overflater som komfyr, i sengen eller møbler. Å kvele en brann med et brannteppe er veldig effektivt, raskt og enkelt og gir minimalt med saneringsarbeid.

Sjekkliste

Pulverslokker, 6 kg

Brannteppe