•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.

Brenn hageavfall på en sikker måte

Å brenne hageavfall utgjør alltid en risiko. Det er derfor veldig viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for din kommune, hvilke tiltak man kan gjøre for å unnvike at brannen sprer seg og ha riktig slokkeutstyr i nærheten hvis noe skulle gå galt.

Må du tenne opp?

Noen ganger er det faktisk både enklere og raskere å levere løv, kvister og annet hageavfall til nærmeste miljøstasjon enn å brenne det opp.

Vær oppmerksom på bålforbud og brannfarerisiko

Gjør det til en vane å sjekke skogbrannindeksen gjennom værmeldingen. Er det utlyst brannfare og ildforbud skal dette alltid respekteres.

Husk at det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Det betyr at det er forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark, hvis det åpenbart kan medføre til brann. Hager og gårdsplassser regnes som innmark, og omfattes derfor ikke av forbudet hvis ikke et totalt bålforbud er gitt.

Det er ikke tillat å brenne søppel eller annet miljøfarlig avfall.

På Yr sine hjemmesider kan få daglige oppdateringer på hvor stor brannfaren er der du bor.

Kontrollert brenning i oljetønne

En oljetønne med ventilering fungerer bra å brenne hageavfall i. Flammene blir ikke så store og det er enkelt å fylle på med løv og kvister etterhvert. Bruk grove hansker og spade når du skal håndtere flammene.

Å brenne på bakken

Å brenne organisk hageavfall direkte på bakken innebærer et stort ansvar slik at brannen ikke kommer ut av kontroll. Sjekk først om din kommune tillater bråtebrenning i tettbebygde strøk og boligområder. Hvis dette er tillatt, skal man informere brannvesenet.

Ha alltid tilgang til vann før du begynner, og spyl gjerne litt rundt området det skal brennes på. Hvis det er mulig, brenn avfallet på ikke-brennbart underlag, for eksempel grus.

Ha alltid ilden under oppsyn

Det kan bli mye røyk fra flammer, spesielt hvis du brenner vått og fuktig hageavfall. Vær aktsom, ta hensyn til naboer og vær og vind. Ha en telefon i nærheten slik at du raskt kan tilkalle brannvesen hvis du anser at situasjonen er ute av kontroll.

Slukk ilden ordentlig

Ha kontroll på brannen slik at den er ordentlig slukket når du er ferdig før mørkets frembrudd. En måte kan være å rake og spyle glør med vann. Se også til å gjøre det samme med asken. Vann rundt ildstedet og hold et øye med området noen timer etter slukking så du er sikker på at det ikke blusser opp igjen.