•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Evakuering og brannøvelse hjemme

En bolig blir overtent på fire minutter og du må redde deg ut raskt. Med jevnlige brannøvelser er både små og store forberedt hvis alarmen går.

Sjekkliste

  • Har du laget en enkel evakueringsplan for boligen, og avtalt en fast møteplass utenfor boligen hvor familien skal møtes ved en evakuering? (Sikrer at man enklere vet at alle har kommet seg ut ved en brann)
  • Har du snakket med familien og barna om hvorledes man skal oppføre seg og evakuere ved en brann?
  • Har alle soverom en alternativ og sikker rømningsvei ved brann?
  • Lar alle vinduer og dører som kan benyttes til evakuering seg enkelt åpne?
  • Har du vurdert behovet for ekstra evakueringsutstyr så som stige eller redningsline?
Se filmen «Brannøvelse hjemme» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)