•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.

Her har vi listet noen av de vanligste spørsmålene vi får rundt brannsikkerhet og brannvern.


Finner du ikke svar på ditt spørsmål? Kontakt oss på info@housegard.com
Hva ønsker du å vite mer om?Alle spørsmål

Brannslokkere
Hvordan ser jeg hvor gammelt mitt brannslokkerapparat er?

Datomerkingen / produksjonsår er preget inn lengst nede på brannslukningsapparatet.

Hvorfor anbefaler man pulverbrannslokker framfor skumbrannslokkere?

Pulverbrannslukker med ABC-pulver er en allround-slukker som dekker de fleste typer branner ifra fibrøse materialer (A), brennbare væsker (B) til gassbranner(C). Andre fordeler med pulverbrannslukker er;

 • Høyere effekt enn andre slukkemiddel
 • Enklest for amatører å benytte
 • Best rekkevidde på slukkemiddelet
Når skal man benytte en skumbrannslukker?

Skumbrannslukkere er spesielt effektive ved væskebranner (Klasse B) og forårsaker dessuten mindre sekundærskader enn pulverbrannslukkere.

Hvorfor står det ingen effektivitetsklasseangivelse gjeldende for klasse C brann på en ABC-slokkere?

Klasse C er gassbranner og der finnes det ingen klassifisering.

Kan brannslokkere ha forskjellig kvalitet?

Ja, man ser på effektivitetsklassen hvor bra en slokker er. Eksempelvis 55A. Sifrene viser hvilken effektivitetsklasse slokkeren har. Jo høyere siffer, desto bedre er slokkeren på å slukke den angitte typen av brann.

Bokstaven angir hvilken type brann slokkeren er egnet for, A–branner i organiske materialer som tre, papir, tekstiler, B–væskebranner som olje, bensin, maling, C–gassbranner og F – Frityrbranner.

Vad betyr ABC-slokkere?

Det betyr at slokkeren er godkjent for å benyttes mot branner som oppkommer i organiske materialer som tre, papir, tekstiler (A-klassen), væsker som olja, bensin, maling (B-klassen) og gasser (C-klassen).

Hvilket brannslukningsapparat skal jeg velge?

Å ha en form for slukkeredskap hjemme er bedre enn ingenting, men for at du skal kjenne deg så trygg som mulig anbefaler vi alltid et optimalt brannvern.

Anbefaling for villa, leilighet, sommerhus og liknende:

Det finnes i hovedsak fire ulike typer av slukkemiddel;  pulver, karbondioksid, skum og vann. Vår anbefaling av slukkemiddel til privat bruk er pulver.  Pulver er det slukkemiddelet som slukker flest typer branner (til og med elektrisk utstyr som for eksempel komfyr).

I hjemmet bør du ha minst en 6 kg pulverbrannslukker per etasje.  Housegards 6 kg pulverbrannslukker har dessuten markedets høyeste slukkeeffekt, 55A, noe som gjør at du kan slukke 60% større branner til sammenligning med en pulverslukker med slukkeeffekt (effektivitetsklasse) 34A.

Ler mer om slukkemiddel og våre anbefalinger her »

Lers mer om riktig brannvern for:

Hva er Housegards trygghetsgaranti?

Housegards trygghetsgaranti gjelder på alle brannslukningsapparat fra Housegard og Firephant, og gjør at du har mulighet til å få en helt ny slukker av oss etter bruk av den forrige. Trygghetsgarantien gjelder om du oppfyller disse kravene:

 • Om du har kjøpt en brannslukker fra Housegard
 • Registrert ditt brannslukningsapparat på Housegards hjemmeside innen seks måneder fra kjøpstidspunktet
 • Tvinges bruke brannslukkeren i en brann innen fem år fra kjøpstidspunktet
 • Anmeldt brannen til ditt forsikringsfirma

Brannslukningsapparatet registreres her »

Gjelder Housegards trygghetsgaranti for alle brannslukningsapparat?

Ja, samtlige brannslukkere fra Housegard har trygghetsgaranti; pulverslukkere, karbondioksidslukkere, skumslukkere samt alle brannslukningsapparater fra Housegards varemerke Firephant.

Trygghetsgarantien gjelder ikke på annet slukkeutstyr som brannteppe og Housegard FireStopper slukkespray.

Kan alle registrere seg på Housegards trygghetsgaranti?

Alle kan registrere seg for trygghetsgarantien, men man må registrere seg med sitt personnummer og kunne vise fram en skademelding på hendelsen/ulykken, og eventuelle bilder. Les mer om vilkårene for trygghetsgarantien her »

For at garantien skal gjelde skal du kunne bevise at du har blitt utsatt av brann. Vi kan derfor be om at du viser frem en kopi av din skademelding som styrker at du er utsatt for brann, samt et bilde på Housegard-slukkeren som er blitt brukt for å slukke brannen. Trygghetsgarantien gjelder i fem år fra kjøpsdato.

Hvor lenge gjelder Housegards trygghetsgaranti?

Trygghetsgarantien gjelder i fem år fra kjøpstidspunktet, og må registreres innen seks måneder fra kjøpsdato på vår hjemmeside. Husk også å spare kvitteringen på ditt kjøp.

View all
Røykvarsler
Mister den seriekoplede røykvarsleren programeringen ved batteribytte eller når batteriene tas ut?

Ja, om de ligger et par dager uten batterier kan de miste seriekoplingen. Da må de nullstilles for deretter å seriekoples på nytt.

Nullstilling:

 • Trykk på LEARN-knappen 1 gang, lysdioden lyser rødt.
 • Trykk på LEARN-knappen 1 gang til, lysdioden lyser nå grønt.
 • Trykk inn TEST-knappen til den begynner å varsle, slipp deretter knappen.
 • Røykvarsleren er nå nullstilt.

Programering av røykvarslerne:

 • Trykk 2 ganger på LEARN-knappenså lysdioden lyser grønt hovedenheten.
 • Ta ”slaven”, trykk på LEARN-knappen 1 gangså det lyser rødt.
 • Trykk på hovedenhetens TEST-knapp og hold den nede til alarm utløses og LEARN-dioden blinker rødt.
 • Trykk innen 10 sekunder på ”slavens” test-knapp til hovedenheten går i alarm.
 • Etter dette kan man kople sammen flere varslere som forklart over. Når alle er innkoplede, trykk på TEST-knappen til alle varsler.
Ved signal om lav batterispenning på en av mine trådløse røykvarslere, vil dette signalet sendes videre og høres fra alle røykvarslerne som er sammenkoplet?

Nei; signal om lav batterispenning vil kun høres på den røykvarsleren som trenger batteribytte. Et pip hvert 45 sekund ved behov for bytte av 9volt batteriet, et pip hvert 60 sekund ved behov for bytte av LR6/AA batteriene.

Kan man se hvilken av de trådløse røykvarslerne som har startet en alarm?

Ja; mens alarmen er igang. Den som startet alarmen vil blinke rødt i lysdiodene. Når alarmen har stoppet vil man ikke kunne se hvilken av enhetene som startet alarmen.

Kan de trådløse røykvarslerne brukes i garasje, eller annen bygning som ikke er i direkte tilknytning til boligen?

Ut i fra et sikkerhetsmessig ståsted anbefaler vi ikke å installere enheter i garasjer eller andre bygninger som ikke er i direkte tilknytning til boligen. I en garasje kan i tillegg miljøet med støv, smuss og temperatursvingninger forårsake falske alarmer.

I hvilke rom, og hvor i rommet bør jeg montere røykvarslere?

Det finnes ikke noe fasit svar, det avhenger av boligens størrelse og utforming. Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 40 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom og planløsning.

Best plassering av røykvarsler er midt i taket og minst 50cm ut fra vegg. Vi fraråder montasje på vegg.

Røykvarsleren gir alarm uten årsak?

Flere forhold kan uttløse falske alarmer. Det kan være at støv og smuss i deteksjonskammeret, elektromagnetiske felt, temperatursvingninger og trekk. Ofte kan en annen plassering løse problemet.

Feilkilde: Damp og fuktig luft
Damp fra baderom, vaskemaskin / tørketrommel eller andre kilder som avgir høy fuktighet kan forårsake at røykvarsleren går i alarm.

Løsning:
Forsøk og plassere varsleren lengre unna vaskerommet eller badet.

 

-

Feilkilde: Støv og nedsmussing
Siden luft skal passere fritt gjennom deteksjonskammeret vil røykvarslerene alltid trekke til seg en del støv og pollenpartikler. Ved at støv og andre partikler kommer inn i deteksjonskammeret, kan dette føre til falske alarmer. Varsleren kan også bli mer følsom p.g.a. dette og vil gi flere falske alarmer, da nedsmussingen gjør at det skal mindre til før den går i alarm. Nedsmussing vil også komme over tid ettersom røykvarsleren blir eldre, noe som gjør at den gir fler feilalarmer

Løsning:
Støvsug røykvarslerne regelmessig, bruk ett munnstykke av plast slik at elektronikken ikke skades.
Sørg for å dekke til røykvarslere dersom du pusser opp og foretar arbeider som avgir støv og skitt.

Vurder plasseringen dersom røykvarsleren er montert på ett sted med mye støv og smuss.

 

-

Feilkilde: Trekk og luftstrømminger.
Trekk fra dører og vinduer kan virvle opp støvpartikler og derav utløse røykvarsleren, mange falskalarmer er forårsaket av nettopp dette.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren der det er gjennomtrekk, i nærheten av vinduer og dører.

 

-

Feilkilde: Temperatursvingninger.
Raske temperatursvingninger skaper kondens i røykvarslerens deteksjonskammer noe som kan gi falskalarm.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren i rom med raske temperatursvingninger, i nærhet av åpne vinduer og dører.

 

-

Feilkilde: Elektromagnetisk felt.
Alle elektriske apparater og installasjoner avgir elektromagnetisk felt, noe som kan forstyrre elektronikken i røykvarsleren. Disse feltene dannes gjerne rundt lyskilder, transformatorer, sikringsskap, motorer og lignende.

Løsning:
Monter aldri røykvarsleren nærmere enn 50 cm fra lyskilder og annet elektrisk utstyr.

En eller flere av mine røykvarslere går direkte i alarm ved montering av batteriene?

Årsaken er sannsynligvis at støv og smuss har kommet inn i deteksjonskammeret. Dette kan ha skjedd i produksjonen eller senere. Problemet kan løses gjennom å rengjøre kammeret. Rengjøring skjer ved at man støvsuger røykvarsleren utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer, slik at støv og smuss trekkes ut. Er røykvarsleren helt ny, ta kontakt med utsalgsstedet for å bytte den med en ny.

De seriekoplede røykvarslerne kommuniserer ikke med hverandre, men de fungerer individuelt når testknappen trykkes inn?

Røykvarslerne er ikke korrekt programert. Nullstill alle røykvarslerne som beskrevet i manualen og programmer på nytt.

 1. Monter batteriene, sjekk korrekt polaritet.
 2. Test hver enkelt røykvarsler.
 3. Nullstill alle røykvarslerne som beskrevet i manualen.
 4. Programmer på nytt i henhold til manualen.
 5. Test hele systemet.
 6. Dersom en røykvarsler fortsatt ikke fungerer, bytt ut denne med en ny.
Hvordan tester og vedlikeholder jeg røykvarsleren?

Røykvarslere krever minimalt med vedlikehold. Dette tiltross, manglende vedlikehold er vanligste årsak til feilfunksjon. Røykvarslere skal testes jevnlig, batterier byttes rutinemessig og deteksjonskammer rengjøres for støv og smuss årlig.

Test utføres ved å trykke inn testknappen i noen sekunder, røykvarsleren skal svare med å gå i alarm. Alarmsignalet skal gi full styrke ved testing. Du kan også teste røykvarslere med spesialprodusert testgass eller med testfyrstikker. Rengjøring og fjerning av støv og smuss skjer ved at man støvsuger røykvarsleren utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer.

Hvordan ser jeg om røykvarsleren er godkjent?

Alle røykvarslere som selges skal være godkjent og testet i henhold til europastandarden EN14604. Ved kjøp, forsikre deg om at produktet er CE merket, se etter godkjenningsnummeret som skal finnes på røykvarsleren. Nummeret henviser til testrapporten og ser eksempelvis ut som følger: (1134-CPD-059 EN14604 År: 08)

Røykvarsleren gir alarm om natten uten årsak?

Raske temperaturendringer kan føre til feilalarmer. Kommer det et kaldt drag gjennom boligen fordi vinduer og lufteventiler er åpne, kan dette føre til feilalarm. Vurder en annen plassering.

Hvor lang levetid har en røykvarsler?

Røykvarslere bør byttes etter 10 år. Nedsmussing fører til flere feilalarmer (hypersensitiv), noe som igjen fører til at man tar ut batteriet. Jo eldre elektronikken er, jo større er sjansen for at røykvarsleren feiler.

Røykvarsleren min piper hvert minutt?

Dette er signal om at batterispenningen er lav og at batteriet må byttes. Bytt batteri rutinemessig, gjerne på en fast dag hvert år.

Hvordan vet jeg at batteriet må byttes?

Alle røykvarslere har en innebygget funksjon som varsler om lav batterispenning. Dette varsles med et pip en gang pr. minutt. Varsel om batteribytte varer i ca 30 dager, røykvarsleren er fullt operativ i denne perioden. Batteribytte bør gjennomføres rutinemessig eksempelvis på en fast dato hvert år.

Må jeg bytte mine røykvarslere jevnlig, eller holder de evig?

Housegard røykvarslere har en driftstid på ca 10 år. Etter den tid anbefaler vi att du bytter ut den med en ny røykvarsler fra Housegard.

Kan jeg stole på at røykvarsleren fungerer? Hvor ofte skal jeg teste den?

Test dine røykvarslere en gang pr. uke ved å trykke inn testknappen. Test alltid alle dine røykvarslere etter lengre tids fravær fra hjemmet. Rengjør dine røykvarslere en til to ganger pr. år gjennom å støvsuge utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer. Bruk et munnstykke av plast for å unngår risiko for statisk elektrisitet.

Må man ha røykvarslere i alle rom?

Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 60 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom og planløsning. I praksis vil en normal bolig ha behov for 3-6 røykvarslere avhengig av boligens størrelse og utforming. Les mer om dette i brannsikkerhetsguiden.

Hvor stort areal dekker en vanlig røykvarsler?

Ca. 60 m2.

Les gjerne våre anbefalinger om antall og plassering av røykvarslere i Brannsikkerhetsguiden.

Hvor stor avstand skal det være fra varsleren til nærmeste lyskilde?

Vi anbefaler en avstand på minst 1 meter fra nærmeste lyskilde. Dette gjelder særlig lysstoffrør.

View all
Brannteppe
Hva er et brannteppe?

Et brannteppe er beregnet til å slokke mindre branner og branntilløp og er et bra supplement til brannslokker.Brannteppene er laget av glassfibervev, noe som gjør dem motstandsdyktige mot varme.

View all