•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.

Godt å vite om AVD-slokkere


Litium-ion batterier finnes overalt rundt oss

Litium-ion batterier blir mer og mer vanlig i produkter som krever mye energi, slik som PC, mobiler, fjernkontroller og leker. Batteriene har høy energitetthet som i enkelte tilfeller kan innebære en risiko. Utbrett bruk av litium-ion batterier øker faren for branntilløp. AVD er det første slokkemiddelet som effektivt slokker branner i litium-ion batterier.

AVD slokker branner i:
 • Litium-ion batterier
 • Metallbranner (f.eks. magnesium, aluminium)
 • A-branner (papir, tekstil og trevirke)

AVD egenskaper:
 • Kjøler ned og inkaplser brannen
 • Minimale sekundærskader
 • Miljøvennelig slokkemiddel
 • EN3-godkjent brannslokker

Bruksområde:
 • Brann og redning
 • EL-bilverksteder
 • Lager og transport
 • Forbrukerelektronikk
 • Serviceverksteder for E-mobilitet
 • Elektronikkindustri og produksjon
 • Teknisk avdelning sykehus og pleiehjem
 • Batteriinnsamlere og gjenvinningsanlegg
 • Metallindustrien

Hva kan utløse en brann i et litium-ion batteri?
 • Ytre påvirkning – fall, støt og slag
 • Overlading - overbelastning
 • Eksponering for høy temperatur

Har litium-ion batteriet vært utsatt for ovennevnte situasjoner, kan det skje en kortslutning som igjen kan lede til varmgang, og en eventuell brann.

Bedrift?

Housegard og GPBM Nordic AS har eksklusive salgsrettigheter på slokkemiddelet AVD. Vi tilbyr brannslokkere, slokkespray og også muligheten til å installere AVD i f.eks. sprinklersystem. Som bedrift handler du produktene fra GPBM Nordic AS.