•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GODT Å VITE OM

BRANNSLUKKERE

Det finnes ulike typer slukkemiddel

Det finnes i hovedsak fire typer slukkemiddel; pulver, skum, karbondioksid og vann. Generelt kan man si at valget av slukkemiddel i stor grad bestemmes av den virksomhet som utføres på stedet, eller utfra hvilke branner som kan oppstå. En kombinasjon av flere typer kan derfor være aktuelt. Når man tar hensyn til de forskjellige slukkemidlenes egenskaper, og at brukeren blir kjent med disse og håndslukkerens virkemåte, vil man kunne utføre en rask og effektiv slukking.

Her finner du detaljert informasjon om:

Pulverslukkere
Skumslukkere
Karbondioksidslukkere
AVD-slukkere

Brannklasser

Alle brannslukkere er godkjente for en eller flere brannklasser, avhengig av hvilket slukkemiddel som benyttes. Brannklassen angir hvilke typer branner man kan slukkes. Klassene angis med standardiserte piktogram, se beskrivelse nedenfor.

A-klasse: Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm
B-klasse: Væskebranner som olje, bensin, maling mm.
C-klasse: Gassbranner
D-klasse: Metallbranner
F-klasse: Matolje og frityr
Alle våre brannslukkere kan slukke branner i elektriske anlegg opp til 1000V. Sikkerhetsavstand 1 meter.


Nordisk tillegg til Europastandarden – I Norden kreves funksjonstest i temperaturer ned til  – 30°C.  Alle brannslukkere fra Housegard, bortsett fra skumslokkere og vannslukkere, kan benyttes i temperaturer fra  – 30°C til + 60°C.

Slukkeeffekt

Slukkeeffekt betyr det samme som effektklasse, dette er et mål på hvor stor brann slukkeren klarer å slukke i:  A-organiske materialer, B-brennbare væsker samt C-gassbranner.

Se alltid etter effektklassen når du velger brannslokker, den kan variere kraftig fra leverandør til leverandør. Slokkeeffekten avgjøres blant annet av kvaliteten på slukkepulveret og sylindervolumet. For en vanlig husholdning er det først og fremst A-klassen som er viktig, den angir hvor effektivt apparatet er til å slokke branner i trevirke, papir, tekstiler osv.

Alle brannslukkere har et alfanumerisk* siffer koblet til de ulike brannklassene. Det alfanumeriske sifferet viser hvor stor brann brannslukkeren kan slukke innen de forskjellige klassene. I prinsippet kan man si at jo høyere siffer, desto større brann kan man slukke. Effektklassen kan variere kraftig avhengig av slukkemiddel, sylindervolum og slokkemiddelets innhold og kvalitet. Housegard 55A har markedets høyeste slukkeeffekt, som betyr at de slokker 60% større branner sammenlignet med en slukker med lavere slukkeeffekt (34A).

Effektklassen 233B innebærer at slukkeren under godkjenning har slukker et bål bestående av 233 liter brennbar væske.

alfanumerisk* = siffer + bokstav

Service

En brannslukker som ikke vedlikeholdes regelmessig gir en falsk trygghet. Service og kontroll skal gjennomføres i henhold til Norsk Standard NS 3910.