•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GODT Å VITE OM

DETEKTORER

Når det blir brann, er hvert sekund viktig. Derfor er røykvarsleren kanskje den viktigste delen i brannvernet. Hvilken type røykvarsler du skal velge, avhenger av hvor stor boligen er, og hvilken type brann som kan oppstå, dvs. flammebrann eller ulmebrann.

Røykvarsler

En røykvarsler reagerer på partikler i luften, ikke på temperaturer eller gass. Eksempel er røyk, vanndamp, stekeos,støv, små insekter, trekk eller kondens forårsaket av temperaturforandringer.

Temperaturvarsler

Temperaturvarsler varsler ved 58C og skal plasseres der en røykvarsler gir falsk alarm. Typiske steder kan være loftet, garasjen, kjelleren, boder etc., der det er kaldt, fuktig eller støvete. Temperaturvarsleren brukes som et supplement til optisk eller ionis røykvarsler.

CO-varsler

Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge, lukt eller smak. CO kan være dødelig hvis du puster den inn. CO binder seg til hemoglobinet i blodet og hemmer kroppens evne til å oppta oksygen.  Ved høy konsentrasjon av CO kan døden inntreffe i løpet av bare minutter.

Gassvarslere

Gassvarslere varsler ved naturgass og husholdningsgass. Til naturgass regnes metan, butan og propan, mens husholdningsgass er for eksempel gass som brukes til matlaging. Gass er tyngre enn luft og varsleren skal derfor monteres i gulvhøyde.

Slik gjør du for å være sikker på at din røykvarsler fungerer:

Test røykvarsleren hver måned.
Bytt batteri hvert år.
Bytt røykvarsler hvert 10. år.

Plassering av røykvarslere

Korrekt plassering er en av de viktigste sidene ved god brannbeskyttelse. Ofte blir utstyret plassert slik at det ikke fungerer tilfredsstillende.

  • Monter røykvarslere i hvert separate soverom samt i alle oppholdsrom i boligen.
  • I boliger over flere plan bør det monteres røykvarslere i forbindelse med hvert enkelt soverom, samt øverst i hver trappeoppgang.
  • I kjellere uten soverom bør røykvarsler monteres nederst i trappeoppgang.
  • I soverom hvor man sover med dørene lukket bør det alltid monteres røykvarsler inne i soverommet.
  • Monter røykvarslere i alle rom hvor det finnes potensielle brannkilder.
  • Monter røykvarsler i hver ende av gang dersom denne er lengre en 9 meter.
  • Monter røykvarsleren midt i taket. Dersom dette ikke er mulig, monter røykvarsleren på vegg minimum 1 meter fra hjørne samt minimum 10-15 cm fra tak. (Veggmontasje frarådes)

OBS! Best plassering av røykvarsler er midt i taket og minst 50cm ut fra vegg. Vi fraråder montasje på vegg.

Vedlikehold av røykvarslere

Røykvarslere skal testes jevnlig, batterier byttes rutinemessig og deteksjonskammer rengjøres for støv og smuss årlig. Test utføres ved å trykke inn testknappen i noen sekunder, og røykvarsleren skal svare med å gå i alarm. Alarmsignalet skal gi full styrke ved testing.

Du bør bytte batteri i røykvarsleren minst en gang i året. Om røykvarsleren gir frå seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Då må du bytte batteriet med en gang. Etter at du har byttet batteri, sjekk at det fungerer ved å trykke på testknappen. Om røykvarsleren har nytt batteri og ikke reagerer, er batteriet defekt og du må bytte det med én gang.

Slik unngår du falske alarmer

At din røykvarsler gir falskalarm kan kjennes frustrerende, i hvert fall om det skjer om natten. Årsakene til falskalarm kan være mange, men er som oftest lette å forebygge.

Den vanligste årsaken til falskalarm er damp eller fuktig luft. Dette kan oppstå på grunn av at røykvarsleren er plassert for nære f.eks. baderom, vaskemaskin, tørkerom eller andre kilder som avgir mye fukt. Andre ting som kan forårsake falskalarm er plutselig fall i temperatur og støv, f.eks. at røykvarsleren er plassert for nærme et vindu eller i miljøer med mye støv.

Les mer om hvordan du kan forebygge uønskede alarmer i vår brosjyre:


Våre røykvarslere