•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GODT Å VITE OM

SKUMSLOKKERE

Skumslukkere slukker effektivt branner i ildsfarlige væsker som bensin, olje etc, men kan også brukes ved A-klasse branner. Skumslukkere brukes innen industri, verksted, landbruk etc. Ettersom den gir minimale følgeskader, er den også egnet for bruk i alle offentlige miljøer som kontor, skole, sykehus, kjøpesenter mm.

Skumslukkere slukker brann i:
  • A – organiske materialer
  • B – væskebranner
  • Samt elektriske anlegg opp til 1000V
Fordeler:
  • Forårsaker mindre følgeskader
  • Kjølende effekt
  • Meget effektiv ved væskebranner
Husk dette!
  • Skum brytes ned over tid. Bytte av slukkemiddelet anbefales etter 5 år.
  • Medium rekkevidde.
  • Dekker ikke C - gassbranner.
  • Skal ikke oppbevares i temperaturer under 5°C.