•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Hvis det begynner å brenne

Redde, varsle og slukke

Man kan redusere risikoen for brann, men aldri sikre seg 100% mot at brann oppstår. Hvis det begynner å brenne, er det viktig at alle i boligen vet hvorledes de skal agere. Det finns tre viktige punkter å huske på ved en brann; REDDE, VARSLE, SLUKKE. I hvilken rekkefølge disse skal utføres må vurderes ut i fra den aktuelle situasjonen.

1. Redde

Først og fremst varsle alle beboere som oppholder seg i huset. Hjelpe alle ut, og møtes på en avtalt møteplass utenfor bygningen. Sjekk at alle er ute. Gå aldri ut i en røykfylt trappeoppgang der det raskt blir veldig tett og giftig røyk. Bli heller værende i leiligheten og ring 110.


2. Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Sørg for å gi nøyaktig informasjon om adresse og om situasjonen.


3. Slukke

Dersom brannen ikke er for stor, kan du forsøke å slukke. Ikke utsett deg selv eller andre for fare, og gå aldri inn i et brennende hus. Husk at branngassen og røyken er svært giftig.

Slik slukker du en brann

Informasjonsfilm om slukkeutstyr. Laget av Norsk Brannvern i samarbeid med Housegard. En film som viser blant annet: Ulike slukkeapparater, ulike brannklasser, ulike effektivitetsklasser, husbrannslange og kravet til denne, minimumskrav til slukkeutstyr, testing mot A-bål.