•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Redusere risikoen for brann i ditt hjem

Å forebygge er enklere enn å slokke

Brannsikkerhet dreier seg ikke bare om røykvarslere, brannslukkere og branntepper. Minst like viktig er det å forebygge at brann ikke oppstår gjennom enkle tiltak i hjemmet.

Sjekkliste

Følgende sjekkliste kan redusere risikoen for brann i ditt hjem:

Varsling
 • Er det montert fungerende røykvarslere på hvert plan i boligen?
 • Dersom du har en større bolig med mange rom, har du montert et seriekoplet system slik at tidlig varsel gis til alle beboere i boligen?
 • Er røykvarslerne plassert slik at alarmsignalet er tilstrekkelig høyt til å vekke alle beboerne der hvor de sover?
 • Tester du røykvarslerne jevnlig og minimum en gang pr. måned?
 • Bytter du batteri i alle dine røykvarslere rutinemessig?
 • Rengjør du røykvarslerne ved å støvsuge dem for støv, innsekter og smuss minst en gang pr. år?
 • Er dine røykvarslere godkjente i henhold til produktstandarden EN14604?
 • Er dine røykvarslere for gamle? (En røykvarsler bør byttes ut hvert 10 år)
Slukking
 • Er det montert minimum en 6 kg pulverslukker, alternativt en husbrannslange som når alle rom?
 • Foretar du egenkontroll på brannslukkeren jevnlig, og sørger du for den myndighetspålagte autoriserte kontrollen hvert 5. år?
 • Dersom du har husbrannslange, har du kontrollert at den rekker til alle rom og jevnlig kontrollert at den er fast tilkoplet vanntilførsel? Fungerer kranen?
 • Har du montert supplerende slukkeutstyr så som brannteppe på kjøkkenet?
 • Er slukkeutstyret ditt plassert slik at det er lett tilgjengelig?
 • Vet alle i boligen hvor slukkeutstyret er plassert, og hvorledes det brukes?
El-sikkerhet
 • Sørger du for jevnlig sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget utført av autorisert elektriker?
 • Benytter du autoriserte folk ved alle elektriske installasjoner i boligen?
 • Tester du jordfeilbryteren jevnlig?
 • Undersøker du sikringskap, støpsler, kontakter, lamper og lignende jevnlig for varmgang og svimerker?
 • Trekker du ut støpselet i apparater som kaffetrakter, strykejern og vaffeljern etter bruk?
 • Sørger du for at komfyr, vaskemaskin, TV apparater, tørketrommel og annet elektrisk utstyr er slått av før du går til sengs?
 • Rengjør du lofilter på tørketrommelen jevnlig? Sørger du for rens av elektriske apparater så som TV, kjøleskap og lignende med jevne mellomrom?
 • Når du anskaffer elektrisk utstyr og apparater, sørger du for at dette er av god kvalitet samt at det innehar relevante godkjenninger?
 • På barnerommet; sørger du for at det kun finnes fastmonterte lamper og oppvarmingskilder som ikke kan veltes?
 • Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, eksempelvis ved bruk i seng, sofa og lignende? Informerer du alle i familien om denne faren? (Bærbar datamaskin som tildekkes kan forårsake brann.)
Fyring og åpen ild.
 • Kontrollerer du ovner, sentralfyr og piper jevnlig; er det montert i henhold til gjeldende regelverk?
 • Utviser du aktsomhet ved bruk av levende lys, ved at du aldri forlater rom med levende lys i lengre perioder?
 • Sørger du for at lysestaker og telysholdere er av god kvalitet, ikke kan velte eller på annen måte forårsake brann?
 • Bruker du gnistfanger ved fyring i peis?
 • Sørger du for å fyre riktig, slik at pipebrann unngås? (God trekk, tørr ved, ikke rundfyring.)
Ildsfarlige væsker og materialer
 • Kjenner du reglene for hvor store mengder med ildsfarlig væske og gass du kan oppbevevare hjemme, samt kravene til oppbevaringsmåte? (Maksimalt 10 liter bensin og lignende. Maksimalt 55liter (22kg) propangass.)
 • Er ildsfarlige væsker og gassbeholdere merket slik at brannvesenet ved en eventuell utrykning vet hvor dette befinner seg?
 • Er du klar over at propangass ikke skal oppbevares i kjeller eller på loft?
Øvrige forhold
 • Kan alle i familien nødnummere til brannvesen, ambulanse og politi?

Brannøvelse hjemme

En bolig blir overtent på fire minutter og du må redde deg ut raskt. Med jevnlige brannøvelser er både små og store forberedt hvis alarmen går.