•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
GUIDE

Sjekk at brannslukkeren
er i orden


Vedlikehold av brannslokkere for privatpersoner:

Som privatperson kan du selv enkelt utføre vedlikehold på din brannslokker. Å levere inn en brannslokker for å bytte ut slokkemiddelet er ofte dyrere enn å kjøpe en ny. En brannslokker som ikke vedlikeholdes regelmessig, blir en falsk trygghet i hjemmet. Service og kontroll skal gjennomføres i henhold til Norsk standard for service og vedlikehold av brannslokkere, NS3910.

1: Er brannslokkeren i bra forfatning?

Brannslokkeren skal ha et bra utseende, altså ingen store riper, bulker eller rustangrep slik at slokkeren kan lekke. Kontrollere slangen slik at den er hel og riktig montert, og ikke har sprekkdannelser. Kontroller at plomberingen sitter på.

2: Kontroller manometeret/trykkmåleren

Manometernålen skal stå på grønt! Nålen kan stå hvor som helst i det grønne området, så lenge den ikke står på rødt. Står manometernålen derimot på rødt, trenger du å kjøpe en ny brannslokker eller kontakte et firma som kan utføre service på slokkeren.

3: Vend opp ned på slokkeren

Vend opp ned på din pulverslokker et par ganger i året, slik at ikke pulveret pakker seg. Dersom du kan høre at pulveret drysser inne i beholderen, så er det et pluss. Skumslukkere og karbondioksidslukkere trenger ikke å vendes.

En skumslokker bør leveres inn til kontroll hos et brannsikkerhetsfirma hvert 5. år. Både pulverslokkere og karbondioksidslokkere bør byttes ut etter 10 år. Om du ønsker å kaste din brannslukker, kan du som privatperson levere den inn på en gjenvinningsstasjon uten kostnad.