•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.

Miljøansvar

Vi i Housegard verner om miljø og står for trygghet. Derfor er det en selvfølge for oss å alltid tenke miljø og gjøre grønne valg i den grad det er mulig. Det gjør vi for deg og din families sikkerhet, men også for vår planets framtid.

Vår visjon er å være ledende innenfor bærekraft og den grønne utviklingen i brannsikkerhetsbransjen. Derfor har vi nå som første aktør i bransjen tatt det viktige steget med å kutte ut all PFAS i samtlige av våre slukkere. Med andre ord tilbyr vi nå et helt PFAS-fritt sortiment av miljøvennlige brannslukkere for alle bruksområder.

Som neste steg i våre miljøprosjekter har vi nå startet opp prosessen med ombrukte brannslukkere. Å kunne tilby ombrukte brannslukningsapparater er et viktig steg for oss for å kunne bidra til å minske forbruket i samfunnet. Vi i Housegard strever etter å gå foran i den grønne omstillingen innen vår bransje og håper at vi kan inspirere andre virksomheter til å følge etter.
OMBRUKTE SLUKKERE

Prosjektet ReUse innebærer at vi serviserer brannslukkere som har passert utgangsdato og gjør dem klare for ombruk. Disse brannslukkerne gjennomgår en nøye kontroll- og serviceprosess for å bli gjenopprettet til sin opprinnelige standard og kvalitet som en nyprodusert slukker.

Formålet med prosjektet er todelt, med miljøet som fellesnevneren. For det første så bidrar ombruk av brannslukkerne til et lavere forbruk av jordens ressurser, og for det andre så minimeres risikoen for at brannslukkere blir resirkulert på feil måte.


PFAS – HVA ER DET?

PFAS er et stoff som også er kjent under navnet "evighetskjemikalie", som ikke kan brytes ned naturlig når det først har havnet i naturen. Det er ingen rensemetoder per i dag hvordan man kan fjerne PFAS fra naturen. PFAS finnes ofte i skumslukkemiddel, men det er også vanlig å finne det i sminke, teflonpanner, rengjøringsmiddel og klær. Dessuten kan man flere steder finne PFAS i drikkevannet, både i Norge og rundt om i verden.

Det finnes ingen kjente akutte helseeffekter av PFAS, men man tror det har innvirkning på immunforsvaret, forplantningsevnen og være kreftfremkallende. Hvis man blir utsatt for høye verdier av PFAS kan det gi leverskader, forhøyde verdier av blodfetter og tarmsykdommer.

Rett slukker på rett plass – ReThink!

Et lovforslag er lagt frem overfor EU's kjemikaliebyrå ECHA om å forby miljøgiftene PFAS, men prosessen er lang og et endelig vedtak vil trolig ikke skje før i 2025/2026. Vi mener det ikke er noen grunn til å vente – vi må gjøre noe nå for å sikre vår framtid både for oss selv og generasjoner fremover.

Vi vil oppfordre til å plassere rett slukkere på rett plass. Med det mener vi at alle offentlige miljøer i Norge der det i dag henger en skumslukker som inneholder PFAS bør man revurdere og sikre slukkebehovet i hvert enkelt miljø. Rundt omkring på kontorer, skoler, lagre og andre offentlige miljøer står det mest sannsynlig en skumslokker som ikke behøver å stå der.

For å redusere faren for at personer kommer i ufrivillig kontakt med PFAS samt redusere utslipp i samfunnet, mener vi at man bør bytte ut disse slukkerne mot andre alternative sukkemidler. På den måten setter vi miljø og helse i fokus uten at det kompromisser med sikkerheten.


VI STÅR BAK CHEMSECS INITIATIV
”NO TO PFAS"!

Chemsec er en uavhengig organisasjon som gjennom finansiell støtte av blant andre den svenske regjeringen bedriver forskning rundt PFAS og er en pådriver til utviklingen av giftfrie alternativer.

Vi i Housegard har valgt å gå med i Chemsecs initiativ "No to PFAS", noe som innebærer at vi ser miljø- og helsefarene med PFAS, og at vi er en pådriver til bransjeomstillingen og konverteringen til helt PFAS-frie slukkere. (Les mer om Chemsec)VI TAR ANSVAR HELE VEIEN

Housegards produkter redder liv, derfor er vi avhengige av at materialene er av høy kvalitet og at dem er pålitetlige. Som markedsledende aktør innen brannsikkerhet har vi et ansvar om å levere produkter av høyeste kvalitet. Vi følger nøye med på våre produkter fra fabrikk til butikk. Vi tar kvalitet på alvor – i vår kvalitetssikring tar vi ingen snarveier.

Som minimumnivå følger vi alltid lover, normer og kontraktskrav, men våre produkters reise er mer kompleks enn så. Vi tenker på kvalitet i alle ledd, og for oss innebærer det gjennomtenkte og langsiktige beslutninger gjennom hele verdikjeden. Vi har lokalt ansatte for å muliggjøre arbeidet med våre leverandører. Alt som produseres får et batchnummer, og utvalgte batcher testes delvis av vår personal på plass, men også av uavhengige tredjepartstester. Produktene kontrolleres før avreise, og går igjennom mottakskontroll før de ankommer vårt nordiske hovedlager. Der utfører vi løpende kvalitets- og fabrikkontroller. Alt for å sikre at produksjonen er utført som det skal.

Vår oppfordring til deg er – gjør et klokt og langsiktig valg når du handler, og velg kvalitetsprodukter som varer over lengre tid. Det tjener både du og miljøet på!